Pozdrowienia na Wielkanoc- Привітання з Великоднем

Ks.Krzysztof Panasowiec Кс. Кшиштоф Панасовєц

Proboszcz Rzymsko-Katolickiej Parafii Narodzenia Matki Bożej w Dolinie

Настоятель Римо-Католицької парафії Різдва Богородиці в Долині

Wielkanoc, Великдень(Велика Ніч), 08.04.2012 r

Święta Wielkanocne przypominają nam o odwiecznym cyklu życia i śmierci.
Życie wyrasta ze śmierci, śmierć jest ukoronowaniem życia.Aby mogło istnieć życie, konieczna jest śmierć.Czasem jest tak podczas pracy nad urzeczywistnieniem swoich marzeń, że gdy nabierają one życia, obecna rzeczywistość umiera.Jest tak dlatego, że aby mogło powstać nowe życie, nowa rzeczywistość – stare życie, stara rzeczywistość muszą ustąpić miejsca i zejść ze sceny.

Великодні свята нагадують нам про вічний цикл життя і смерті. Життя постає зі смерті, а смерть є вінцем життя. Щоб могло існувати життя , обов’язковою є смерть. Часом, під час реалізції своїх мрій, які наповнюють нас життям, реальність вмирає. Це для того, щоб могло постати нове життя, нова реальність – старе життя, стара реальність повинна уступити місце і зникнути зі сцени.

Chrystus zmartwychwstały, zwycięski jest z nami – żyjący, uwielbiony w chwale Boga – Ojca wszelkiego stworzenia. W Sakramencie Pojednania – Spowiedzi Świętej wyprowadza nas z grobu grzechu i obdarza udziałem w Boskim życiu, nasz ludzki trud włącza w swoją Eucharystyczną Ofiarę – Mszę Świętą, przychodzi w Komunii Świętej jako Chleb, który zstąpił z nieba i obdarza nas duchową mocą. Jest źródłem nadziei w naszej codzienności i wędrówce do niebieskiej Ojczyzny.

Христос воскреслий із мертвих, переможцем є з нами – живими, прославлений в хвалі Бога- Отця всього живого. В Таїнстві Поєднання – Святій Сповіді  провадить нас з гробу гріхів і дарує нам життя з Богом. Наше людське поєднює в своїй Євхаристичній Офірі – Святій Месі, приходячи під час Святого Причастя в виді Хліба, з Небесним і обдаровуючи нас духовною силою. Є джерелом надії в нашому повсякденні і провадить нас до небесної Вітчизни.  

Z okazji Świąt Chrystusowego Zmartwychwstania z całego serca życzę wszystkim radosnego spotkania z Żyjącym Jezusem Chrystusem, doświadczania Jego obecności i pomocy w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym. Niech odżyje, rozwija się i umacnia to, co dobre, piękne i Wam kochani bracia i siostry potrzebne.

З нагоди Свята Христового Воскресіння від усього серця бажаю всім радісної зустрічі з Живим Ісусом Христом, відчуття Його присутності і допомоги в житті особистому, сімейному, державному. Нехай відродиться і зміцниться для Вас, дорогі брати і сестри,  все добре, прекрасне, що так необхідне.

Powierzam w szczerej modlitwie, przed Panem Dawcą Życia i Śmierci, wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli, chcąc usilnie wyprosić dla nich Bożej Miłości i opieki Matki Zmartwychwstałego Zbawiciela.

Звертаюся в щирій молитві до  Бога, який дарує Життя і Смерть, за всіх християн і людей доброї волі, хочу випросити для них Божого милосердя і опіки Матері Воскреслого Спасителя.

Alleluja – wysławiajmy Pana

Алилуя – прославляймо Господа

 

 

This entry was posted in Традиції, Церква and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.