Як визначити вагу сіна

Сіно зберігають у стогах і скиртах, які ставлять на сухому підвищеному місці, а також в піднавісах і стодолах. Стоги та скирти  повинні бути правильно вивершені, мати рівні гребені і скоси, без западин. Для планового витрачання заготовлених кормів визначають їх вагову кількість. Визначення ваги скирт і стогів провадять способом їх обмірювання, обчислення об’єму і переведення його на вагу.

Для обчислення об’єму (О) скирти вимірюють у м ширину скирти (Ш), перекидку вірьовкою поперек скирти від землі з одного боку до землі з другого (П) і довжину скирти (Д). Якщо перелічені проміри в різних частинах скирти неоднакові, їх беруть у кількох місцях і встановлюють середні. Визначення об’єму скирт різної форми провадять за допомогою відповідних формул. Наприклад, об’єм високої кругловерхої скирти обчислюють за формулою: 0 = (П X 0,52 — Ш X 0,4 X 0,46) X Ш X  Д. Об’єм низької кругловерхої скирти — О = (П X  0,52 — Ш X 0,44) X Ш X Д. Об’єм низької гостроверхої скирти шатрового типу — О = (П X Ш X Д) : 4. Об’єм круглих стогів сіна — О = (П X 0,04 — С X  0,012) X С X С. Літера С означає середню довжину , двох вимірювань кола (при землі і в найширшій частині). Цифрові показники у формулах є постійними коефіцієнтами, прийнятими для розрахунку на основі обчислень різних об’ємів багатьох скирт. Об’єм скирт і стогів у м3 перемножують на приблизну вагу 1 м3 корму.Об’єм сіна в стодолах визначається перемноженням довжини на ширину і висоту сіна. Виміри потрібно проводити через 3 місяці після закладки сіна

Наприклад, довга, висока, кругловерха скирта конюшинового сіна через місяць після складання має середню перекидну 15 м, середню ширину 8 м і довжину 20 м. Об’єм скирти буде дорівнювати: (15X0,52 — 8 X  0,46) X 8 X 20 = (7,80 — 3,68) X 160 = 4,12 X 160 = 659,2 м3. Якщо вага одного кубометра дорівнює 85 кг, то скирта буде важити: 85 кг X 659,2 = 56032 кг, або близько 560 ц. Для обчислення більш наближеної ваги скирт визначають вагу 1 м3 корму зважуванням на вагах певну виміряну в м3 частину скирти. Середня вага 1 м3 сіна приблизно70 кг.

This entry was posted in Город, Тварини and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.